Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube

Regulamin

Parkingu niestrzeżonego

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

przy Galerii Krotoszyńskiej, ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

 

 

Dla wyjaśnienia pozostałych pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie

 

 

 

 

 

 

 

– Opłata Dodatkowa (wezwanie) przewidziana w treści Regulaminu Parkingu,w tym za brak ważnego biletu parkingowego wynosi: 240,00 zł, płatna w terminie do 21 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia Opłaty Dodatkowej.

– Wysokość Opłaty Dodatkowej zostaje obniżona do kwoty 80,00 zł, jeżeli należność zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia Opłaty Dodatkowej.

– Opłata za odholowanie pojazdu wynosi: 1 000,00 zł.

 

 

W przypadku nieopłacenia należności w terminie Korzystający z Parkingu w uzasadnionych przypadkach może zostać dodatkowo obciążony w szczególności kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz  kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego, zgodnie z orzeczeniami zapadłymi w sprawie.

 

  1. Krajowy Rejestr Długów.

Wynajmujący w razie nie wniesienia przez Korzystającego z Parkingu, opłat wynikających z niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy spełnieniu przesłanek wynikających z Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 z późn. zm. może wpisać dane Korzystającego z Parkingu do Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej lub innej instytucji.

 

  1. Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

W razie pozyskania przez Spółkę ATPark Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu (43-384),
ul. Stokrotek 51 danych osobowych właściciela pojazdu, będzie ona Administratorem tych pozyskanych danych osobowych (Administrator).

Informujemy, że:

 

  1. Integralną częścią Regulaminu jest cennik parkowania.

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube