Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube
Wydarzenia

Akcja „Znajdź piernik” – regulamin

Data dodania:

 

Regulamin akcji „Znajdź piernik”

 

 • 1. [Organizator]

 

 1. Organizatorem akcji „Znajdź piernik” (dalej „Konkurs”) jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382302, NIP 7851790460 (dalej: „Organizator”).
 2. Nagrody w akcji – telewizory 55-calowe (2 sztuki) zapewnia firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, przy ul. Rolnej 7a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382302, NIP: 7851790460 (dalej „Fundator”); pozostałe nagrody zapewniają sklepy/najemcy działający na terenie Galerii Krotoszyńskiej.

 

 • 2 Czas trwania akcji

 

 1. Akcja rozpoczyna się dnia 05.12.2020 r. i kończy 20.12.2020 r.

 

 • 3 Warunki wzięcia udziału w akcji

 

 1. W akcji mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby pełnoletnie.

Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach udziału Regulamin Konkursowy.

 1. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

 

 • 4 Zasady i Przebieg konkursu

 

 1. Akcja trwa od 5-20 grudnia 2020
 2. Aby otrzymać nagrodę należy znaleźć piernik ukryty w sklepach/ na terenie Galerii Krotoszyńskiej (1 piernik = 1 nagroda) = łączna pula pierników/nagród to ok. 170 sztuk
 3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie paragonu z dnia, w którym znaleziono piernik (wartość paragonu warunkująca odbiór nagrody to min. 75 złotych)
 4. Nagrodę może odebrać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia.
 5. Znalezienie piernika, ale nie odebranie nagrody w dniu „funkcjonowania” piernika oznacza rezygnację z udziału w akcji.
 6. Wszystkie nie odebrane nagrody w dniu „funkcjonowania” piernika przechodzą do puli finałowej akcji podczas weekendu 19-20 grudnia 2020
 7. Jeden paragon/piernik upoważnia do odbioru jednego upominku.
 8. Jedna osoba może odebrać tylko jedną nagrodę.

 

 • 5. Nagrody

 

 1. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa telewizory 55-calowe oraz nagrody niespodzianki – lista nagród niespodzianek:

 

Dzień NR PIERNIKA NAGRODA  
5.12 sobota piernik 1 zestaw biżuterii – briju  
  piernik 2 nagroda niespodzianka – 4yourphone  
  piernik 3 szalik – Butik ER  
  piernik 4 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 5 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 6 miś – sklep smyk  
  piernik 7 zestaw biżuterii – Salon Sorenson  
  piernik 8 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 9 maskotka – GK  
  piernik 10 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
       
6.12 niedziela piernik 11 maskotka – GK  
  piernik 12 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 13 torebka – Salon Sorenson  
  piernik 14 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 15 miś – sklep smyk  
  piernik 16 maskotka – GK  
  piernik 17 bon – sklep 4yourphone  
  piernik 18 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 19 maskotka – GK  
  piernik 20 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
       
7.12 poniedziałek piernik 21 maskotka – GK  
  piernik 22 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson  
  piernik 23 maskotka – GK  
  piernik 24 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 25 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 26 miś – sklep smyk  
  piernik 27 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 28 maskotka – GK  
  piernik 29 nagroda niespodzianka – 4yourphone  
  piernik 30 karnet – klub 36MINUT  
       
8.12 wtorek piernik 31 miś – sklep smyk  
  piernik 32 maskotka – GK  
  piernik 33 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson  
  piernik 34 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 35 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 36 maskotka – GK  
  piernik 37 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 38 bon – sklep 4yourphone  
  piernik 39 nagroda niespodzianka – GK  
  piernik 40 maskotka – GK  
       
09.12 środa piernik 41 zestaw biżuterii – briju  
  piernik 42 nagroda niespodzianka – GK  
  piernik 43 miś – sklep smyk  
  piernik 44 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson  
  piernik 45 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 46 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 47 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 48 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 49 nagroda – BIG STAR  
  piernik 50 nagroda – Salon Plus i Cyfrowy Polsat  
       
10.10 czwartek piernik 51 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 52 maskotka – GK  
  piernik 53 miś – sklep smyk  
  piernik 54 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 55 maskotka – GK  
  piernik 56 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 57 maskotka – GK  
  piernik 58 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 59 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 60 bon – Salon Sorenson  
       
11.12 piątek piernik 61 nagroda niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 62 miś – sklep smyk  
  piernik 63 zestaw biżuterii – Salon Sorenson  
  piernik 64 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 65 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 66 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 67 nagroda – Salon Plus i Cyfrowy Polsat  
  piernik 68 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 69 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 70 maskotka GK  
       
12.12 sobota piernik 71 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 72 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 73 maskotka – GK  
  piernik 74 nagroda puzzle dla malucha – Mikuś  
  piernik 75 miś – sklep smyk  
  piernik 76 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 77 nagroda – Salon Plus i Cyfrowy Polsat  
  piernik 78 maskotka – GK  
  piernik 79 nagroda – BIG STAR  
  piernik 80 zestaw biżuterii – Salon Sorenson  
       
13.12 niedziela piernik 81 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 82 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 83 miś – sklep smyk  
  piernik 84 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 85 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 86 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson  
  piernik 87 maskotka – GK  
  piernik 88 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 89 nagroda puzzle dla malucha – Mikuś  
  piernik 90 maskotka – GK  
       
14.12 poniedziałek piernik 91 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 92 nagroda puzzle dla malucha – Mikuś  
  piernik 93 bon – sklep 4yourphone  
  piernik 94 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 95 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 96 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 97 torebka – Salon Sorenson  
  piernik 98 miś – sklep smyk  
  piernik 99 maskotka GK  
  piernik 100 zestaw biżuterii – briju  
       
15.12 wtorek piernik 101 maskotka GK  
  piernik 102 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 103 nagroda niespodzianka – 4yourphone  
  piernik 104 maskotka GK  
  piernik 105 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 106 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 107 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson  
  piernik 108 nagrod niespodzianka – sklep Mikuś  
  piernik 109 miś – sklep smyk  
  piernik 110 nagroda – Salon Plus i Cyfrowy Polsat  
       
16.12 środa piernik 111 szalik – Butik ER  
  piernik 112 maskotka GK  
  piernik 113 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 114 nagroda – BIG STAR  
  piernik 115 maskotka GK  
  piernik 116 zestaw maseczka+przyłbica- Salon Sorenson  
  piernik 117 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 118 miś – sklep smyk  
  piernik 119 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 120 nagroda niespodzianka- GK  
       
17.12 czwartek piernik 121 miś – sklep smyk  
  piernik 122 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 123 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 124 nagroda puzzle dla malucha – Mikuś  
  piernik 125 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 126 nagroda niespodzianka – Salon Sorenson  
  piernik 127 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 128 zestaw biżuterii – briju  
  piernik 129 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 130 maskotka GK  
       
18.12 piątek piernik 131 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 132 nagroda puzzle dla malucha – Mikuś  
  piernik 133 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 134 nagroda – Salon Sorenson  
  piernik 135 nagroda – BIG STAR  
  piernik 136 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 137 miś – sklep smyk  
  piernik 138 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 139 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 140 maskotka GK  
       
19.12 sobota piernik 141 miś XXL – sklep smyk  
  piernik 142 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 143 maskotka GK  
  piernik 144 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 145 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 146 zestaw biżuterii – Salon Sorenson  
  piernik 147 nagroda – BIG STAR  
  piernik 148 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 149 nagroda – Salon Plus i Cyfrowy Polsat  
  piernik 150 maskotka – GK  
  extra TV led 55-cali  
       
20.12 niedziela piernik 151 zestaw Ugglys Pet Shop – Mikuś  
  piernik 152 szalik – Butik ER  
  piernik 153 miś – sklep smyk  
  piernik 154 karnet – klub 36MINUT  
  piernik 155 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 156 bon podarunkowy – Kołacz na okrągło  
  piernik 157 nagroda niespodzianka- GK  
  piernik 158 miś XXL – sklep smyk  
  piernik 159 zestaw biżuterii – briju  
  piernik 160 maskotka – GK  
  extra TV led 55-cali  
 1. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 2. Nagrody odbierane są przez zwycięzców w konkursie osobiście w siedzibie Organizatora konkursu w Galerii Krotoszyńskiej, w Biurze Dyrekcji – parter; od poniedziałku do piątku 9:00-19:00, weekendy (sobota-niedziela) 9:00-15:00 (Galeria Krotoszyńska, ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn).
 3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.

 

 • 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż zgodnie z zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, zwane dalej „RODO”) został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
 2. a) Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
 3. b) Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród. Jednocześnie Organizator wskazuje, że jego prawnie usprawiedliwiony interes przejawia się ponadto poprzez kompleksową realizację praw i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności praw do dysponowania utworami lub wideogramami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na których został utrwalony Wizerunek,
 4. c) Dane osobowe są przetwarzane w celu: identyfikacji Uczestnika, realizacji Konkursu, wręczenia nagród, rozpowszechniania i wykorzystywania Wizerunku oraz w celu promocyjnym i reklamowym Organizatora,
 5. d) Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane,
 6. e) Dane Osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i współpracownikom Organizatora oraz spółek powiązanych z Organizatorem, dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, chat, centrala telefoniczna), dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora lub spółki powiązane lub współpracujące z Organizatorem, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
 7. f) Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych,
 8. g) Zgłaszający lub Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 9. h) podanie Danych Osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do zgłoszenia Uczestników lub Zgłaszającego do udziału w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

 

 

 • 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji na Stronie konkursu: www.galeria-krotoszynska.com
 3. Regulamin Akcji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: paulina.w@galeria-krotoszynska.pl

 

Sklepy

Poznaj nasze marki

Zapraszamy!
ul. Słodowa 13, 63-700 Krotoszyn

Galeria Krotoszyńska na Facebook Galeria Krotoszyńska na YouTube